Menu & Search

Abonneren

Soort Prijzen – kerkelijk jaar 2017-2018
(van advent tot advent)
Proefabonnement 2 nummers voor € 18,50
(alleen geldig voor Nederland en voor wie minstens een jaar geen (proef)abonnement op De Eerste Dag gehad heeft)
Bestellen
Abonnement Voor een volledig jaarabonnement:
– betaling in 1 keer: € 54,00
– betaling in 1 keer via machtiging € 55,-
– betaling in 2 termijnen: 2 x € 28,50
(betaling in twee termijnen alleen bij machtiging)
Bestellen
Studentenabonnement Studenten (in Nederland en België – kopie studentenkaart sturen bij aanmelding)
Betaling via machtiging: € 37,50
Bestellen
Abonnement buitenland € 82,50 Bestellen
Los nummer € 14,99 (excl. verzendkosten à € 1,99) Bestellen

 

  • Jaarfacturen worden steeds verstuurd met het nummer dat inhoudelijk begint met advent en dat in september verschijnt.
  • Een abonnement op dit tijdschrift kan elk gewenst moment ingaan. Na het eerste jaar wordt het abonnement automatisch omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van drie maanden. Opzeggingen kunnen te allen tijde worden gedaan, schriftelijk, per e-mail of telefonisch. Als moment van opzeggen geldt het moment waarop de opzegging de abonnementenadministratie heeft bereikt. Tijdige opzegging waarbij aangegeven is per wanneer het abonnement moet stoppen, voorkomt stilzwijgende voortzetting en leidt niet tot voortijdige beëindiging.
  • Adreswijzigingen graag vier weken van tevoren, onder vermelding van het oude én nieuwe adres.
  • Studentenabonnementen lopen maximaal 5 jaar. Daarna wordt het abonnement stilzwijgend omgezet in regulier jaarabonnement.

 

Type your search keyword, and press enter to search