Menu & Search

Lente 2018 maart-mei

Bestel dit nummer online >>

Handreiking

 

De Eerste Dag is – zie de ondertitel – een handreiking bij de jaarorde. Dat beeld van een handreiking hield mij de laatste tijd bezig. Want wie reikt wie eigenlijk de hand? In het woord handreiking klinkt een relatie, of althans het begin ervan, door. Maar over welke relatie gaat het hier?

Het zou voor de hand liggen om te denken dat de makers van de jaarorde de hand reiken aan de mensen die ermee aan het werk gaan. Als een bijsluiter zou dit blad dan kunnen wijzen op mogelijke bijwerkingen en voorbehouden. Dan is het een handreiking van de kenners, de ingewijden, aan de leerlingen. Zo is het niet. Zowel schrijvers als lezers van dit blad zijn gebruikers van de jaarorde. Het verschil is dat de auteurs eerder aan de slag gaan met het rooster en zo hun ervaringen kunnen delen met de lezers. Het karakter van de handreiking die De Eerste Dag biedt, is dus collegiaal: als collega’s onder elkaar worden invalshoeken, gebedsteksten, exegetische ontdekkingen en lezenswaardige gedichten gedeeld.

 

Inleiding alternatief spoor

Dit collegiale karakter van de handreiking blijkt bijvoorbeeld uit de inleiding bij het alternatief spoor. Het kan heel inspirerend en verfrissend zijn om enkele weken een serie lezingen uit, zeg, Genesis te volgen. Maar het kan ook veel tijd en voorbereiding kosten om die uitdaging op te pakken. Om hierbij te helpen, plaatsen we sinds een jaar of twee een extra inleiding bij het alternatief spoor. Voor de periode van Paasnacht tot en met Pinksteren worden dit jaar lezingen uit Genesis 1-11 gesuggereerd. De prikkelende en boeiende inleiding hierbij is van de hand van Rochus Zuurmond. Deze inleiding wordt ruim van tevoren geschreven, zodat de schrijvers van de exegetische teksten hem al kunnen lezen en ernaar kunnen verwijzen. Schrijvers en lezers van dit blad vertrekken zo van hetzelfde uitgangspunt.

 

Nieuwe rubriek

Vanaf de Paasnacht vindt u een nieuwe rubriek in dit blad: ‘Lied onder de loep’. Hierin geeft redacteur kerkmuziek Maarten Diepenbroek achtergrondinformatie bij een van de liederen uit het lijstje liedsuggesties. De aard hiervan is wisselend: soms gaat het over de auteur, soms over de tekst van het lied, en bij Hemelvaart vindt u de suggestie om een liedpreek te houden. Hopelijk voor u als collega’s een extra handreiking, niet alleen bij de liedsuggesties, maar daarmee ook bij de jaarorde!

 

Nienke van Andel

eindredacteur

Bestel dit nummer online >>

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Type your search keyword, and press enter to search