Menu & Search

Herfst 2017- periode van 27 augustus tot en met 26 november 2017

In nummer 2017-4 wordt de periode van 27 augustus tot en met 26 november 2017 behandeld. Voor alle zondagen in dit tijdvak wordt een dubbele handreiking geboden bij het leesrooster.

In de eerste plaats zijn er exegeses, liedsuggesties en toelichtingen te vinden bij de lezingen volgens het Luthers leesrooster. Dat rooster wordt dit jaar in verband met 500 jaar Reformatie namelijk voorgesteld als alternatief spoor. Ook zijn alle zondagsliederen die in het rooster van de Lutheranen in Nederland gebruikt worden, van een toelichting voorzien door een Luthers kerkmusicus.

In de tweede plaats worden ook die lezers die ‘gewoon’ het gemeenschappelijk leesrooster volgen, niet vergeten. Ook voor deze lezingen worden exegeses en liedsuggesties aangeboden.

De medewerkers die schrijven voor de rubrieken gedicht, invalshoek en kansen voor gebed, hebben zich nu eens door het luthers leesrooster en dan weer door het gemeenschappelijk leesrooster laten inspireren. Een kalender met aanvullende informatie over belangrijke en/of opvallende dagen maakt het geheel af en zorgt dat dit blad voor iedereen, welk rooster je ook volgt, lezenswaardig is.

Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Type your search keyword, and press enter to search