Menu & Search

Herfst

Advent en Voleinding   De Eerste Dag is een handreiking bij de jaarorde. Niet voor niets zetten we dat al op het omslag van het tijdschrift. Die jaarorde houdt ons op allerlei manieren bezig. Niet alleen met de inhoud, ook met de indeling van De Eerste Dag laten we zien hoe het Oecumenisch Leesrooster is […]

Lees verder

Bibliodrama verandert je preek! Ontdek het zelf op 14 mei.

Sinds ik bibliodrama doe, preek ik anders!’ Deze uitspraak komt van een van de deelnemers aan de opleiding tot professioneel bibliodramabegeleider bij een terugkomdag. Dat roept de vraag op: wat doet bibliodrama met mijn manier van preken? Wie deze vraag met anderen wil onderzoeken, is uitgenodigd om dit te ervaren op een kennismakingsdag bibliodrama voor lezers van De Eerste Dag, op maandag 14 mei 2018 in de Bergkerk te Amersfoort.

Lees verder

Zomer 2018 april-augustus

Interactie   De Eerste Dag is een gebruikstijdschrift. Dat heeft de redactie bij het maken van dit blad steeds in het achterhoofd: zijn dit bijdragen, invalshoeken, teksten, suggesties waar onze lezers mee uit de voeten kunnen? Hebben zij (en wijzelf) hier iets aan in het voorbereiden van hun vieringen waarin ze gebruik maken van het […]

Lees verder

Erratum De Eerste Dag winter 2017/2018 (jrg. 41 nr. 1)

In de roostergegevens bij zondag 4 februari is een tikfout geslopen: de antwoordpsalm staat vermeld als Psalm 141, maar dit moet Psalm 142 zijn. U vindt dit in de grijze kolom op pagina 54, in zowel de roostergegevens als de liedsuggesties bij ‘ap’. Ook in het rooster achter op het blad staat Psalm 141 vermeld […]

Lees verder

Lente 2018 maart-mei

Bestel dit nummer online >> Handreiking   De Eerste Dag is – zie de ondertitel – een handreiking bij de jaarorde. Dat beeld van een handreiking hield mij de laatste tijd bezig. Want wie reikt wie eigenlijk de hand? In het woord handreiking klinkt een relatie, of althans het begin ervan, door. Maar over welke […]

Lees verder

Errata De Eerste Dag winter 2017/2018 (jrg. 41, nr. 1)

In het Gemeenschappelijk leesrooster zoals vermeld in De Eerste Dag zijn twee storende fouten geslopen, zowel in de gegevens bij de betreffende zondagen als in het rooster achter op het blad. Bij 3 december (1e van Advent) staat als epistel 1 Korintiërs 13,24-37. Dit moet zijn 1 Korintiërs 1,1-9. Bij 17 december (3e van Advent) […]

Lees verder

Winter 2017/2018 periode van 3 december – 4 maart 2018

Helaas staat er errata in dit nummer, voor een overzicht klik hier.   Dit nummer van De Eerste Dag bestrijkt de periode van 3 december 2017 (Eerste Advent) tot en met 4 maart 2018 (Derde zondag van de Veertigdagentijd/Oculi). Voor de (zon)dagen tot en met 21 januari 2018 wordt steeds een dubbele handreiking geboden: zowel […]

Lees verder

Herfst 2017- periode van 27 augustus tot en met 26 november 2017

In nummer 2017-4 wordt de periode van 27 augustus tot en met 26 november 2017 behandeld. Voor alle zondagen in dit tijdvak wordt een dubbele handreiking geboden bij het leesrooster. In de eerste plaats zijn er exegeses, liedsuggesties en toelichtingen te vinden bij de lezingen volgens het Luthers leesrooster. Dat rooster wordt dit jaar in […]

Lees verder

Zomer 2017 – periode van 7 mei 2017 tot en met 20 augustus 2017

Het nieuwste nummer van De Eerste Dag geeft suggesties voor de periode van 7 mei 2017 (Jubilate/4e van Pasen) tot en met 20 augustus 2017 (10e na Trinitatis/9e van de zomer). Voor elke zondag biedt het blad een exegese bij de teksten uit het Luthers leesrooster, dat in verband met 500 jaar Reformatie dit jaar […]

Lees verder

Lente 2017 – periode van 12 februari 2017 tot en met 30 april 2017

Dit nummer van De Eerste Dag biedt een handreiking voor twee volledige sporen. Vanaf 12 februari (Septuagesima) wordt een jaar lang het Luthers Leesrooster als alternatief spoor voorgesteld. Bij dit spoor worden uiteraard exegeses van de teksten geleverd, achtergrond bij de zondag en ook onthullende informatie aangaande het zondagslied. Zo schrijft auteur Jeroen de Haan […]

Lees verder
Page 1 of 2 1 2
Type your search keyword, and press enter to search